Privacybeleid

Algemeen

Jekindopinternet.nl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens

Jekindopinternet.nl verzamelt alleen persoonsgegevens die je vrijwillig verstrekt via de volgende formulieren:

  • Contactformulier: hier vragen we om je naam, e-mailadres en vraag.
  • Reactie op een blogartikel: hier vragen we om je naam, website (optioneel) en reactie.

Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens alleen voor het beantwoorden van je vragen en het modereren van reacties op onze blogartikelen. We delen deze gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na het afhandelen van je vraag of reactie worden je gegevens verwijderd.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Vragen

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op .