Social Return bij Aanbestedingen: Het creëren van maatschappelijke impact

Bij het uitvoeren van aanbestedingen wordt steeds meer aandacht besteed aan het creëren van maatschappelijke impact. Social return, ook wel bekend als sociaal aanbesteden, is een belangrijk instrument dat organisaties in staat stelt om naast economische waarde ook sociaal-maatschappelijke waarde te genereren. In dit artikel zullen we dieper ingaan op social return bij aanbestedingen en de voordelen die het met zich meebrengt.

Wat is social return?

Social return verwijst naar de verplichting voor opdrachtnemers om bij hun werkzaamheden een positieve bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt en/of de sociale doelgroepen. Dit kan worden bereikt door het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, jongeren zonder startkwalificatie of mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast kan social return ook betrekking hebben op het bieden van stageplaatsen, opleidingsmogelijkheden of het stimuleren van lokale economieën.

Waarom social return bij aanbestedingen?

Het implementeren van social return in aanbestedingsprocessen heeft verschillende voordelen voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Ten eerste draagt social return bij aan inclusiviteit en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden, kunnen zij zich ontwikkelen en integreren in de maatschappij. Dit leidt tot een grotere diversiteit binnen organisaties en een inclusievere samenleving.

Daarnaast zorgt social return voor een positieve economische impact. Door werkgelegenheid te creëren en lokale leveranciers en ondernemers te stimuleren, wordt de lokale economie versterkt. Dit kan leiden tot meer banen, hogere inkomsten en een verbeterde leefomgeving.

Hoe kan social return worden geïmplementeerd?

Het implementeren van social return bij aanbestedingen vereist een gestructureerde aanpak. Het begint met het formuleren van duidelijke doelstellingen en criteria in de aanbestedingsdocumenten, waarin wordt beschreven welke sociale bijdrage wordt verwacht van de opdrachtnemer. Vervolgens is het belangrijk om tijdens het selectieproces rekening te houden met deze criteria en de mate waarin opdrachtnemers in staat zijn om aan de gestelde eisen te voldoen.

Opdrachtgevers kunnen ook samenwerken met sociale partners, zoals gemeenten of sociale werkbedrijven, om geschikte kandidaten te vinden voor social return verplichtingen. Daarnaast kunnen opdrachtnemers gebruik maken van diverse instrumenten, zoals jobcarving (het herstructureren van taken), begeleidingstrajecten of opleidingsprogramma’s om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol in te zetten.

Conclusie

Social return bij aanbestedingen biedt een unieke kans om naast economische waarde ook maatschappelijke impact te genereren. Het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het stimuleren van lokale economieën zijn slechts enkele van de vele voordelen die social return met zich meebrengt. Door social return te implementeren in aanbestedingsprocessen, kunnen organisaties een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en tegelijkertijd voldoen aan hun zakelijke behoeften. Laten we samen streven naar een inclusieve en duurzame toekomst.

Maak impact met social return aanbestedingen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.